Aktuální přehled cvičení

  • 0

Aktuální přehled cvičení

provoz jednotlivých oddílů :

basket – provoz obnoven, s výjimkou družstev přípravky

rokenrol – provoz obnoven pro závodníky, dle pokynů ved. oddílu Š. Slámové

moderní gymnastika – provoz obnoven, dle pokynů ved. oddílu R. Nechanické

rychlostní kanoistika – provoz obnoven, dle pokynů ved. oddílu P. Žofky

turistická kanoistika – provoz obnoven, dle pokynů ved. oddílu J. Koláře

jóga – provoz obnoven, dle pokynů ved. oddílu J. Brunnera

aerobik – provoz obnoven (dle rozpisu níže)

všestrannost muži – provoz obnoven

všestrannost ženy – provoz obnoven

všestrannost senioři – provoz obnoven

všestrannost žáci – provoz obnoven

všestrannost žákyně – provoz obnoven jen v omezeném rozsahu využití nářadí a náčiní  (10. 6. je hodina zrušena z důvodu konání valné hromady)

všestrannost R+D (dopol. i odpol) –  zatím NECVIČÍ

všestrannost PD (předškolní děti) – zatím NECVIČÍ

Rozpis cvičení aerobik:

aerobic

Prosíme o dodržování všech hygienických pravidel, dodržování pravidel dle nařízení vlády a pokynů zaměstnanců SP.