Zaměstnanci

Tajemnice Jana Kepková
+420 221 965 313
jana.kepkova@sokolprazsky.cz
Účetní Miluše Chrobáková
+420 221 965 316
Pokladní, matrikářka  Marcela Bendová
+420 221 965 318
 marcela.bendova@sokolprazsky.cz
Vedoucí provozu a správy budov Josef Košat
+420 221 965 311
Údržbář
+420 221 965 327
udrzba@sokolprazsky.cz
Údržbář
+420 221 965 328
 udrzba@sokolprazsky.cz
Recepční +420 221 965 311
Jiří Kubice
Jitka Kašparová
Michal Herzig
Libuše Novotná
Loděnice správce
Jaroslav Nerad  tel.731 300 741