Zaměstnanci

Tajemnice Jana Kepková
+420 221 965 313
jana.kepkova@sokolprazsky.cz
Pokladní, matrikářka  Marcela Bendová
+420 221 965 318
 marcela.bendova@sokolprazsky.cz
Vedoucí provozu a správy budov Martin Borovička
+420 221 965 311
 martin.borovicka@sokolprazsky.cz
Údržbář
+420 221 965 327
udrzba@sokolprazsky.cz
Údržbář
+420 221 965 328
 udrzba@sokolprazsky.cz
Recepční +420 221 965 311
Jaroslava Balážová
Jitka Kašparová
Michal Herzig
Loděnice správce
Jaroslav Nerad  tel.731 300 741