Činovníci

Starostka Martina Schořová
martina.schorova@sokolprazsky.cz
Místostarosta  Jakub Brunner
Jednatel Hrdina Matěj
Náčelník Poes Jiří Ing.
Náčelnice Schořová Hana
Vedoucí odboru sportu Jindra Martin Mgr.
Vzdělavatelka Křepelková Jitka PhDr.
 vzdelavatele@sokolprazsky.cz
Hospodář Konvalinka Adam Ing.
adam.konvalinka@centrum.cz
Člen výboru Chudomská Jaroslava
Jindrová Milena Mgr.
Kolář Jiří Ing.
Reimer Tomáš
Šopová Zdeňka Ing.
Vrána Miroslav Ing.
Žofka Pavel Ing.