Kategorie archivu: Soutěže/závody

 • 0

15.11.2023- uzavřena sokolovna

Dne 15.11.2023 bude uzavřena sokolovna od 8-18 hodin z důvodu odstávky vody.


 • 0

Memoriál Ády Hochmana 25.11.2023 propozice a požadavky sestav

Kategorie : Akce , Aktuality , Soutěže/závody

Memoriál Ády Hochmanna

 1. ročník

sobota 25.11.2023

v T.J. Sokol Pražský, Žitná 42, 120 00  Praha 2

dvojboj: hrazda, akrobacie

Kategorie jsou rozděleny na ženy a muže

kategorie 0      rok narození 2016 a mladší
kategorie I       rok narození 2015 – 2013
kategorie II      rok narození 2012 – 2009
kategorie III     rok narození 2008 a starší

Všechny bodové srážky dle pravidel SG.
Účast není dovolena závodníkům a závodnicím registrovaným ve Svazu sportovní gymnastiky

Hodnoty prvků jsou uvedeny u jednotlivých kategorií a nářadí. V provedení se hodnotí např. držení těla, paží…a dále technika cvičení. Je zde také možno zhodnotit chování závodníka/ce, (ne)upravený vzhled – vlasy, cvičební úbor jak závodníka, tak cvičitele-trenéra.

Každá jednota smí vyslat max. 5 závodníků za kategorii. Ke každému družstvu musí přidělit jednoho rozhodčího nebo organizátora (např. na měření času, přípravu nářadí). Jednota vysílá jednoho rozhodčího na každých 10 závodníků v ženských, případně mužských kategoriích. (Tzn., pokud vyšlete 4 závodnice ženských a 5 závodníků mužských kategorií, musíte vyslat 2 rozhodčí; avšak pokud vyšlete pouze 5 závodníků mužských kategorií, stačí pouze jeden rozhodčí.) Proti rozhodnutí rozhodčích nelze podávat protesty.

   Přihláška bez rozhodčího či organizátora bude neplatná!  Rozhodčí prozatím nemusí mít zkoušky.

Za zdravotní stav nezletilých závodníků odpovídají rodiče. Dospělí závodníci zodpovídají každý sám za svůj zdravotní stav. Účastníci závodu jsou pojištěni smlouvami sjednanými s příslušnými organizacemi. S sebou si nezapomeňte vzít průkaz zdravotního pojištění. Všichni účastníci musí vyhovět hygienickým předpisům platným v době konání závodu (např. Covid 19)

Závodníci se u prezence prokáží platným členským průkazem, ženy a žákyně (kromě kategorie 0) odevzdají i nahrávku s hudebním doprovodem pro svoji sestavu v akrobacii (audio CD – ne mp3audiokazety nejsou povoleny) – označenou jménem a jednotou. Hudba nemusí být pouze instrumentální. Každá závodnice musí mít vlastní audio CD. Není možné, aby jedno audio CD bylo pro dvě a více cvičenek, a to ani v případě, že budou skladby na jednom hudebním nosiči za sebou. V případě CD, kdy na něm nebude jediná konkrétní skladba, je nutné označit obal i číslem skladby. Skladba by měla být pevně ohraničena tak, aby hudbu nemusel nikdo stopovat a přemýšlet, zda a kdy závodnice již docvičila.

Startovné: 90,- Kč / závodník-ce

Družstva žactva musí mít každé svého vedoucího (ve cvičebním úboru), který za závodníky zodpovídá po celý závod. Cvičitel/trenér bude přítomen nejen při závodě, ale i u každého rozcvičení závodníků, zejména na hrazdě. Závodníci mají gymnastické oblečení (ženy gymnastický dres či kombinézu, délka nohavic u legín a kombinézy nad kolena, muži trenýrky, tričko, nátělník – přiléhavé, neplandavé). Pokud necvičí závodník bos, jsou přípustné pouze gymnastické cvičky.
Oblečení rozhodčích: světlá trička, košile, haleny; tmavé kalhoty, sukně.

Přihlášky zasílejte do 10. listopadu 2023
na e-mail: mirek.vrana@seznam.cz (v kopii na jiri.poes@gmail.com)

 

V přihlášce MUSÍ být uvedeno: název jednoty, župa, jméno, příjmení a rok narození závodníka. Dále jméno, příjmení a kontakt (e-mail, mobil) na rozhodčího.

 

Všechny e-mailové přihlášky potvrdíme zpětným e-mailem. Nepřijde-li někomu do týdne potvrzení, kontaktujte mě, prosím, znovu.

 

Přihláška bez uvedených náležitostí a zaslaná po 10. listopadu 2023 nebude akceptována.

 

Časový harmonogram

(změna programu vyhrazena podle počtu přihlášených závodníků, případnou změnu se pokusím sdělit včas na e-mail, ze kterého obdržím přihlášku – prosím, překontrolujte Vaše e-maily):

 

8:30 – 9:00  PREZENCE

kategorie II   rok narození  2012 – 2009
kategorie III  rok narození   2008 a starší

8:30            porada rozhodčích v Tyršově sále (v 1. patře vlevo)
(případní organizátoři se zúčastní také porady rozhodčích)

 

9:15            řazení závodníků v Tyršově sále (v 1. patře vlevo)
9:30            ZAHÁJENÍ ZÁVODU – kat. II a III. ve Fügnerově sále (v 1. patře vpravo)
11:45 – 12:15  PREZENCE

kategorie 0 rok narození 2016 a mladší

kategorie I rok narození 2015 – 2013

12:30         řazení závodníků v Tyršově sále (v 1. patře vlevo)

13:00         ZAHÁJENÍ ZÁVODU – kat. I a 0. ve Fügnerově sále (v 1. patře vpravo)
vyhlašování výsledků jednotlivých kategorií bude průběžné. Výsledky všech

závodníků budou vyvěšeny do 15 minut po každém vyhlášení a po skončení celého závodu uvedeny na webových stránkách www.sokolprazsky.cz a www.sokol.cz.

 

VŠECHNY ZÁVODNÍKY, ORGANIZÁTORY A ROZHODČÍ PROSÍM O DODRŽOVÁNÍ ČASOVÉHO

HARMONOGRAMU!

 

DIVÁCI MAJÍ MOŽNOST SLEDOVAT ZÁVOD Z GALERIE –

– 2. PATRO VPRAVO.     Do tělocvičny, kde bude probíhat závod, jim vstup

nebude povolen.

Požadavky sestav MAH 2023

Hrazda – volné sestavy se skladebními požadavky:

 

Kategorie 0 – hrazda po ramena (platí pro žáky i žákyně).

Sestava musí obsahovat nejméně 3 – 4 prvky, z nich alespoň 3 různé z následujících skupin:

 • náskok do vzporu (např.: odrazem snožmo vzpor, odrazem střídnonož výmyk; může být užit můstek)
 • prvek na žerdi (např. ze vzporu výšvih únožmo levou i pravou – oběma, přešvih únožmo, ..)
 • druhý jiný prvek na žerdi, sešin nebo seskok (např. sešin vpřed do shybu stojmo zákmihem seskok,.)

 

Bodové srážky – hodnocení z 10 bodů:

za každý nesplněný skladební požadavek 2,5 bodu;

ostatní srážky dle pravidel SG ČASPV, ASŠK a ČOS (2007).

 

Kategorie I – hrazda po čelo (platí pro žáky i žákyně).

Sestava musí obsahovat nejméně 4 prvky z následujících skupin:

 • náskok do vzporu (např.: odrazem snožmo vzpor, odrazem střídnonož nebo snožmo výmyk; může být užit můstek)
 • 2 prvky na žerdi, z toho minimálně jeden musí být toč (např.: toč jízdmo vpřed nebo vzad, toč vzad, ze vzporu výšvih únožmo levou i pravou – oběma, přešvih únožmo, ..)
 • seskok (např.: zákmihem seskok, přednožením povýš seskok, podmet, ..)

 

Bodové srážky – hodnocení z 10 bodů:

za každý nesplněný skladební požadavek 2 body;

ostatní srážky dle pravidel SG ČASPV, ASŠK a ČOS (2007).

 

Kategorie II – hrazda po čelo (platí pro žáky i žákyně).

Sestava musí obsahovat nejméně 5 různých prvků z následujících skupin:

 • náskok do vzporu (např.: odrazem střídnonož výmyk, vzepření závěsem v podkolení, ..)
 • toč (např.: toč závěsem v podkolení, toč jízdmo vpřed, toč vzad, ..)
 • přešvihy (např.: přešvih schylmo, přešvih skrčmo, přešvih únožmo, ..)
 • seskok (např.: podmet, zákmihem seskok s obratem, ze vzporu skrčka, ..)

 

Bodové srážky – hodnocení z 10 bodů:

za každý nesplněný skladební požadavek 1.5 bodů;

ostatní srážky dle pravidel SG ČASPV, ASŠK a ČOS (2007).

 

Kategorie III

Ženy – hrazda po čelo.

Sestava musí obsahovat nejméně 5 různých prvků z následujících skupin:

 • náskok do vzporu – libovolný výmyk či vzepření
 • libovolný toč
 • přešvih
 • vzepření nebo výmyk uvnitř sestavy
 • seskok

Bodové srážky – hodnocení z 10 bodů:

za každý nesplněný skladební požadavek 1,5 bodu;

ostatní srážky dle pravidel SG ČASPV, ASŠK a ČOS (2007).

 

Muži – hrazda doskočná.

Sestava musí obsahovat nejméně 5 různých prvků z následujících skupin:

 • nejméně jednou přechod z polohy nižší do polohy vyšší (výmyk, vzepření vzklopmo, vzepření zákmihem..)
 • alespoň jeden z těchto přechodů musí být proveden švihem (vzepření jízdmo, ..)
 • libovolný toč
 • seskok

Bodové srážky – hodnocení z 10 bodů:

za každý nesplněný skladební požadavek 1,5 bodu;

ostatní srážky dle pravidel SG ČASPV, ASŠK a ČOS (2007).


 • 0

Zde jsou výsledky soutěže „Prázdniny na vlastní pohon“ – výhercům gratulujeme a na všechny se těšíme v dalším ročníku :-)

PNVP


 • 0

Soutěž Prázdniny na vlastní pohon je v plném proudu

Soutěž “Prázdniny na vlastni pohon” je v plném proudu – všem soutěžícím držíme palce 🙂👍🚴‍♀️🚶‍♂️🏆


 • 0

ŠPLH SCHODIŠTĚM 2023

Kategorie : Akce , Aktuality , Soutěže/závody

Tělocvičná jednota SOKOL PRAŽSKÝ 

odbor všestrannosti

Vás zve k účasti v otevřeném závodězúčastnit se mohou i nečlenové Sokola

1 Propozice 2023

ŠPLH SCHODIŠTĚM XXV. ročník

Memoriál Bedřicha Lováka

Závod je zařazen do série Velkých cen ve šplhu na 8 m laně a je zařazen do seznamu kvalifikačních závodů pro mistrovství republiky ve šplhu na 8 m laně

.

Pořadatel: SOKOL PRAŽSKÝ

Místo:       sokolovna Sokola Pražského, Praha 2, Žitná 42

Datum:     sobota 4. 3. 2023

 

PROPOZICE

Organizační výbor:       Ředitel závodu    –   Jiří Poes

Rozhodčí u lana  –   Pavel Niezgodský

Startér                 –   Miroslav Vrána

Technický úsek   –   Jan Štěpánek

 

Systém soutěže:  Závod probíhá na jednom laně čtyřkolově, v každém kole má závodník jeden pokus. Pořadí startujících v 1. kole bude sestaveno podle časů uvedených v přihlášce. Startovní pořadí v 2. 3. a 4. kole bude sestaveno podle času dosaženého v 1. kole.

Výsledný čas a umístění je dáno nejlepším výkonem ze všech kol. Závodník je klasifikován, pokud má alespoň jeden platný pokus. V případě shodnosti nejlepšího času u dvou a více závodníků rozhoduje druhý nejlepší čas.

Soutěží se podle pravidel schválených výkonným výborem šplhu na 8 m laně.

 

 

Kategorie   Délka lana [m]
III. + IV.kat. – muži a masters

 

muži rok narození 1973 až 2004

masters rok narození 1972 a starší

8,0
II. kat. – dorostenci a žáci rok narození 2005 a mladší 4,5
V. kat. – ženy, dorostenky, žákyně ženy rok narození 2004 a starší 4,5

 

Zdravotní podmínky: Každý závodník startuje na vlastní odpovědnost, nezletilí se souhlasem rodičů.

Startovné: u prezence ve vestibulu sokolovny

50 Kč kategorie II., dorostenky a žákyně

75 Kč kategorie III.,  IV. a ženy

Materiální zabezpečení: Náklady na cestovné a stravu si hradí každý sám (případně přispěje vysílající složka). Možnost občerstvení v tradiční Šplhhospůdce přímo v areálu sokolovny je nejistá.

Pojištění: Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí, není pojištěn proti úrazům nebo ztrátám. Závodníci startují na vlastní náklady.

Časový plán závodu:

 

Prezence 9.00 – 9.45 hod.
Nástup závodníků, slavnostní zahájení 10.00 – 10.15 hod.
Začátek závodu 10.15 hod.
Předpokládané ukončení závodu 13.00 – 14.00 hod.
Nástup závodníků, vyhlášení výsledků a zakončení 20 – 30 min. po ukončení závodu

 

Odměny: První tři závodníci v každé kategorii obdrží diplom, každý závodník obdrží výsledkovou listinu a pamětní list.

Doprava: K tělocvičně SOKOLA PRAŽSKÉHO se dostanete metrem trasy A a C ze stanice „Muzeum“ nebo metrem trasy C a tramvají č. 4, 6, 10, 16 a 22 ze stanice „I.P.Pavlova“. Vzhledem k vyhlášenému placenému parkování na Praze 2, upozorňujeme na zhoršené možnosti parkovaní v okolí sokolovny.

Přihlášky: Závodníky prosíme o předběžné elektronické nahlášení své účasti do středy 1. března (jiri.poes@gmail.com nebo honza.stepanek@centrum.cz). Závodník uvede v emailu jméno, příjmení, oddíl za který závodí, kategorii, rok narození a předpokládaný čas. Závodník, který startuje poprvé na VC Šplh schodištěm, vyplní a odevzdá písemné přihlášky u prezence v den závodu.

 

Informace a aktuality ze světa šplhu: www.svetsplhu.cz

 

 

Na Vaši účast se těší SOKOL PRAŽSKÝ !

Za organizační výbor:   Mirek Vrána

Jan Štěpánek   604 370 914

Jirka Poes       724 475 798

 


 • 0

 • 0

SOUTĚŽ NA VLASTNÍ POHON 2021

Cvičení v sokolovně je zatím zakázané, ale soutěž „NA VLASTNÍ POHON“ je tu – a tentokrát již od 1. 6. 2021!!! Hlaste se do 15. 5. 2021 na mail: jana.kepkova@sokolprazsky.cz. Tříčlenné týmy – pěšky, na koloběžce, na kole, in-line bruslích i na řece s logem SP 🙂 

pozvánka

 


 • 0

Konečné výsledky soutěže Prázdniny na vlastní pohon 2020

 1. Družstvo Vodrník 1                    1.949,00 jednotek
 2. Družstvo Rychlonožky              1.524,92 jednotek
 3. Družstvo Vodrník 2                    1.104,50 jednotek
 4. Družstvo Bledé tváře                    768,50 jednotek
 5. Družstvo MonMartr                      626,75 jednotek
 6. Družstvo Krásnonožky                 560,05 jednotek
 7. Družstvo Medvědi                          392,25 jednotek
 8. Družstvo Pamětnice                      212,50 jednotek

 • 0

Průběžné výsledky soutěže Prázdniny na vlastní pohon (k 31. 7. 2020)

Kategorie : Soutěže/závody

 1. Družstvo Vodrník 1                 967,50 jednotek
 2. Družstvo Rychlonožky            780,45 jednotek
 3. Družstvo Vodrník 2                 567,00 jednotek
 4. Družstvo Bledé tváře              443,70 jednotek
 5. Družstvo Krásnonožky           330,79 jednotek
 6. Družstvo MonMartr                245,30 jednotek
 7. Družstvo Medvědi                   117,00  jednotek
 8. Družstvo Pamětnice                    0,00 jednotek

 • 0

PRÁZDNINY NA VLASTNÍ POHON

Kategorie : Soutěže/závody

Milí sokolíci,

i přes nepříznivé zprávy, které snad brzy budou příznivější (a začínají opatrně být, tak si jen držme palce, ať zase nezměníme směr), mám pro Vás, doufám, zprávu dobrou! :-)

O prázdninách nás čeká, po loňském nultém ročníku, ročník první naší milé (a od loňska u někoho již i oblíbené) soutěže PRÁZDNINY NA VLASTNÍ POHON. Po loňských zkušenostech, mírně upravuji pravidla: při vlastním výkonu, který se může počítat, stačí mít na sobě cokoli s viditelně umístěným a čitelným logem Sokola Pražského. Tedy ne jenom tričko, nebo cyklodres, ale i kšiltovku, batoh, zkrátka co máte doma.  Zopakuji pravidla: utvoří se tříčlenné týmy z členů Sokola Pražského. Zkrátka se mezi sebou dohodněte, jaké týmy vytvoříte. Do počtu členů týmu se počítají pouze týmy lidské. Pochopitelně, že pejsky můžete mít při výkonu s sebou, jejich výkon se však do družstva nepočítá. Ostatně ani nejsou členy Sokola Pražského, či jiné, spřátelené sokolské jednoty. Není podmínkou, aby tým plnil kilometry společně. Každý se pohybuje sám za sebe a svůj výkon s viditelným logem Sokola Pražského na celé své trase zapisuje do tabulky, kde se následně sčítá výkon celého družstva. Pokud někdo nemá možnost do tabulky zapisovat, pošle 1x týdně SMS zprávu ve tvaru jméno a příjmení – název družstva – počet zdolaných kilometrů a prostředek, kterým kilometry urazil. V Prázdninách na vlastní pohon se pohybujeme na trasách delších než 1 km, kdy místo hromadných prostředků, či aut používáme vlastní pohon. Tedy jdeme pěšky, jedeme na koloběžce, na kole, nebo in-line bruslích. POZOR, nově na žádost loňských účastníků připočteme i výkony podané na řekách! :-)