Kategorie archivu: Zprávy z oddílů

  • 0

Memoriál Ády Hochmanna

Memoriál Ády Hochmanna
16. ročník
sobota 30.11.2019
v T.J. Sokol Pražský, Žitná 42, 120 00 Praha 2
dvojboj: hrazda, akrobacie

Kategorie jsou rozděleny na ženy a muže

kategorie 0 rok narození 2012 a mladší

kategorie I rok narození 2011 – 2009

kategorie II rok narození 2008 – 2005

kategorie III rok narození 2004 a starší
Všechny bodové srážky dle pravidel SG. Účast není dovolena závodníkům a závodnicím registrovaným ve Svazu sportovní gymnastiky
Hodnoty prvků jsou uvedeny u jednotlivých kategorií a nářadí. V provedení se hodnotí např. držení těla, paží…a dále technika cvičení. Je zde také možno zhodnotit chování závodníka/ce, (ne)upravený vzhled – vlasy, cvičební úbor jak závodníka, tak cvičitele-trenéra.
Každá jednota smí vyslat max. 5 závodníků za kategorii. Ke každému družstvu musí přidělit jednoho rozhodčího nebo organizátora (např. na měření času, přípravu nářadí). Jednota vysílá jednoho rozhodčího na každých 10 závodníků v ženských, případně mužských kategoriích. (Tzn., pokud vyšlete 4 závodnice ženských a 5 závodníků mužských kategorií, musíte vyslat 2 rozhodčí; avšak pokud vyšlete pouze 5 závodníků mužských kategorií, stačí pouze jeden rozhodčí.) Proti rozhodnutí rozhodčích nelze podávat protesty.
Přihláška bez rozhodčího či organizátora bude neplatná! Rozhodčí prozatím nemusí mít zkoušky.
Za zdravotní stav nezletilých závodníků odpovídají rodiče. Dospělí závodníci zodpovídají každý sám za svůj zdravotní stav. Účastníci závodu jsou pojištěni smlouvami sjednanými s příslušnými organizacemi. S sebou si nezapomeňte vzít průkaz zdravotního pojištění.
Závodníci se u prezence prokáží platným členským průkazem, ženy a žákyně (kromě kategorie 0) odevzdají i nahrávku s hudebním doprovodem pro svoji sestavu v akrobacii (audio CD – ne mp3 – audiokazety nejsou povoleny) – označenou jménem a jednotou. Hudba nemusí být pouze instrumentální. Každá závodnice musí mít vlastní audio CD. Není možné, aby jedno audio CD bylo pro dvě a více cvičenek, a to ani v případě, že budou skladby na jednom hudebním nosiči za sebou. V případě CD, kdy na něm nebude jediná konkrétní skladba, je nutné označit obal i číslem skladby. Skladba by měla být pevně ohraničena tak, aby hudbu nemusel nikdo stopovat a přemýšlet, zda a kdy závodnice již docvičila.
Startovné: 80,- Kč / závodník-ce

Družstva žactva musí mít každé svého vedoucího (ve cvičebním úboru), který za závodníky zodpovídá po celý závod. Cvičitel/trenér bude přítomen nejen při závodě, ale i u každého rozcvičení závodníků, zejména na hrazdě. Závodníci mají gymnastické oblečení (ženy gymnastický dres či kombinézu, délka nohavic u legín a kombinézy nad kolena, muži trenýrky, tričko, nátělník – přiléhavé, neplandavé). Pokud necvičí závodník bos, jsou přípustné pouze gymnastické cvičky. Oblečení rozhodčích: světlá trička, košile, haleny; tmavé kalhoty, sukně.
Přihlášky zasílejte do 15. listopadu 2019 na e-mail: mirek.vrana@seznam.cz (v kopii na jiri.poes@gmail.com)
V přihlášce MUSÍ být uvedeno: název jednoty, župa, jméno, příjmení a rok narození závodníka. Dále jméno, příjmení a kontakt (e-mail, mobil) na rozhodčího.
Všechny e-mailové přihlášky potvrdíme zpětným e-mailem. Nepřijde-li někomu do týdne potvrzení, kontaktujte mě (Mirek Vrána), prosím, znovu.
Přihláška bez uvedených náležitostí a zaslaná po 15. listopadu 2019 nebude akceptována.

Časový harmonogram
(změna programu vyhrazena podle počtu přihlášených závodníků, případnou změnu se pokusím sdělit včas na e-mail, ze kterého obdržím přihlášku – prosím, překontrolujte Vaše e-maily):
8:30 – 9:00 PREZENCE
kategorie II rok narození 2008 – 2005 kategorie III rok narození 2004 a starší 8:30 porada rozhodčích v Tyršově sále (v 1. patře vlevo) (případní organizátoři se zúčastní také porady rozhodčích)
9:15 řazení závodníků v Tyršově sále (v 1. patře vlevo)
9:30 ZAHÁJENÍ ZÁVODU – kat. II a III. ve Fügnerově sále (v 1. patře vpravo)
11:45 – 12:15 PREZENCE
kategorie 0 rok narození 2014 a mladší
kategorie I rok narození 2011 – 2009
12:30 řazení závodníků v Tyršově sále (v 1. patře vlevo)
13:00 ZAHÁJENÍ ZÁVODU – kat. I a 0. ve Fügnerově sále (v 1. patře vpravo)

vyhlašování výsledků jednotlivých kategorií bude průběžné. Výsledky všech
závodníků budou vyvěšeny do 15 minut po každém vyhlášení a po skončení celého závodu uvedeny na webových stránkách www.sokolprazsky.cz a www.sokol.cz.

VŠECHNY ZÁVODNÍKY, ORGANIZÁTORY A ROZHODČÍ PROSÍM O DODRŽOVÁNÍ ČASOVÉHO
HARMONOGRAMU!

DIVÁCI MAJÍ MOŽNOST SLEDOVAT ZÁVOD Z GALERIE –
– 2. PATRO VPRAVO.

Do tělocvičny, kde bude probíhat závod, jim vstup nebude povolen.

 

Požadavky sestav MAH 2019

Hrazda – volné sestavy se skladebními požadavky:
Kategorie 0 – hrazda po ramena (platí pro žáky i žákyně).
Sestava musí obsahovat nejméně 3 – 4 prvky, z nich alespoň 3 různé z následujících skupin:
· náskok do vzporu (např.: odrazem snožmo vzpor, odrazem střídnonož výmyk; může být užit můstek)
· prvek na žerdi (např. ze vzporu výšvih únožmo levou i pravou – oběma, přešvih únožmo, ..)
· druhý jiný prvek na žerdi, sešin nebo seskok (např. sešin vpřed do shybu stojmo, zákmihem seskok,..) ;
Anebo je možné cvičit celou sestavu pod žerdí, pak opět 3-4 prvky, z nichž alespoň 3 různé z následujících skupin:
– ze shybu stojmo přešvih skrčmo
– prvek pod žerdí (např. svis vznesmo vzadu, vis v podkolení, svis střemhlav vzadu, …)
– druhý jiná prvek pod žerdí (např. překot vzad do svisu stojmo s výkrokem, přešvihem skrčmo vpřed shyb stojmo, z visu v podkolení stojem na rukou přechod do stoje,….)
Bodové srážky – hodnocení z 10 bodů:
– za každý nesplněný skladební požadavek 2,5 bodu;
– ostatní srážky dle pravidel SG ČASPV, ASŠK a ČOS (2007).
Kategorie I – hrazda po čelo (platí pro žáky i žákyně).
Sestava musí obsahovat nejméně 4 prvky z následujících skupin:
· náskok do vzporu (např.: odrazem snožmo vzpor, odrazem střídnonož nebo snožmo výmyk; může být užit můstek)
· 2 prvky na žerdi, z toho minimálně jeden musí být toč (např.: toč jízdmo vpřed nebo vzad, toč vzad, ze vzporu výšvih únožmo levou i pravou – oběma, přešvih únožmo, ..)
· seskok (např.: zákmihem seskok, přednožením povýš seskok, podmet, ..)
Bodové srážky – hodnocení z 10 bodů:
– za každý nesplněný skladební požadavek 2 body;
– ostatní srážky dle pravidel SG ČASPV, ASŠK a ČOS (2007).
Kategorie II – hrazda po čelo (platí pro žáky i žákyně).
Sestava musí obsahovat nejméně 5 různých prvků z následujících skupin:
· náskok do vzporu (např.: odrazem střídnonož výmyk, vzepření závěsem v podkolení, ..)
· toč (např.: toč závěsem v podkolení, toč jízdmo vpřed nebo vzad, toč vzad, ..)
· přešvihy (např.: přešvih schylmo, přešvih skrčmo, přešvih únožmo, ..)
· seskok (např.: podmet, zákmihem seskok s obratem, ze vzporu skrčka, ..)
Bodové srážky – hodnocení z 10 bodů:
– za každý nesplněný skladební požadavek 1,5 bodu;
– ostatní srážky dle pravidel SG ČASPV, ASŠK a ČOS (2007).
Kategorie III
Ženy – hrazda po čelo.
Sestava musí obsahovat nejméně 5 různých prvků z následujících skupin:
· náskok do vzporu – libovolný výmyk či vzepření
· libovolný toč
· přešvih
· vzepření nebo výmyk uvnitř sestavy
· seskok
Bodové srážky – hodnocení z 10 bodů:
– za každý nesplněný skladební požadavek 1,5 bodu;
– ostatní srážky dle pravidel SG ČASPV, ASŠK a ČOS (2007).
Muži – hrazda doskočná.
Sestava musí obsahovat nejméně 5 různých prvků z následujících skupin:
· nejméně jednou přechod z polohy nižší do polohy vyšší (výmyk, vzepření vzklopmo, vzepření zákmihem..)
· alespoň jeden z těchto přechodů musí být proveden švihem (vzepření jízdmo, ..)
· libovolný toč
· seskok
Bodové srážky – hodnocení z 10 bodů:
– za každý nesplněný skladební požadavek 1,5 bodu;
– ostatní srážky dle pravidel SG ČASPV, ASŠK a ČOS (2007).

Akrobacie – volné sestavy se skladebními požadavky:
Žákyně – kategorie 0.
Volná sestava se skladebními požadavky, bez hudebního doprovodu;
· gymnastický pás 10 – 12 m dlouhý
· nejméně 1 krát projít délku pásu (alespoň 8 metrů – vyznačeno na páse)
· sestava musí obsahovat (skladební požadavky):
1. gymnastický skok (čertík, kufr, ..)
2. rovnovážný prvek s výdrží v postoji jednonož
3. akrobatický prvek, např. kotoul vpřed, přemet stranou
Bodové srážky – hodnocení z 10 bodů:
– za každý nesplněný skladební požadavek 2 body;
– za neprojití stanovené délky pásu 0,5 bodu;
– ostatní srážky dle pravidel SG ČASPV, ASŠK a ČOS (2007).
Žáci – kategorie 0.
Volná sestava se skladebními požadavky;
· gymnastický pás 10 – 12 m dlouhý
· nejméně 1 krát projít délku pásu (alespoň 8 metrů – vyznačeno na páse)
· sestava musí obsahovat (skladební požadavky):
1. gymnastický skok (čertík, kufr, ..)
2. rovnovážný prvek s výdrží (např.: sed s přednožením, váha předklonmo, stoj na hlavě,..)
3. akrobatický prvek, např. kotoul vpřed, přemet stranou
Bodové srážky – hodnocení z 10 bodů:
– za každý nesplněný skladební požadavek 2 body;
– za neprojití stanovené délky pásu 0,5 bodu;
– ostatní srážky dle pravidel SG ČASPV, ASŠK a ČOS (2007).
Žákyně – kategorie I.
Volná sestava se skladebními požadavky, s libovolným hudebním doprovodem na audio CD, délka sestavy 30 – 50 s;
· gymnastický pás 10 – 12 m dlouhý
· nejméně 1 a ½ krát projít délku pásu
· sestava musí obsahovat (skladební požadavky):
1. gymnastický skok (čertík, kufr, nůžky, dálkový skok, ..)
2. rovnovážný prvek s výdrží v postoji jednonož
3. akrobatickou řadu (spojení alespoň 2 různých rychlých akrobatických prvků bez vloženého kroku; výjimku tvoří 2 rychlé přemety vpřed či 2 rychlé přemety vzad, a to i ve spojení v 3prvkové řadě)
Bodové srážky – hodnocení z 10 bodů:
– za každý nesplněný skladební požadavek 2 body;
– za neprojití stanovené délky pásu 0,5 bodu;
– za nesplnění časového limitu 0,5 bodu;
– ostatní srážky dle pravidel SG ČASPV, ASŠK a ČOS (2007).
Žáci – kategorie I.
Volná sestava se skladebními požadavky;
· gymnastický pás 10 – 12 m dlouhý
· nejméně 1 a ½ krát projít délku pásu
· sestava musí obsahovat (skladební požadavky):
1. gymnastický skok (čertík, kufr, nůžky, dálkový skok, ..)
2. rovnovážný prvek s výdrží (např.: sed s přednožením, váha předklonmo, stoj na hlavě,…)
3. akrobatickou řadu (spojení alespoň 2 různých rychlých akrobatických prvků bez vloženého kroku; výjimku tvoří 2 rychlé přemety vpřed či 2 rychlé přemety vzad, a to i ve spojení v 3prvkové řadě)
Bodové srážky – hodnocení z 10 bodů:
– za každý nesplněný skladební požadavek 2 body;
– za neprojití stanovené délky pásu 0,5 bodu;
– ostatní srážky dle pravidel SG ČASPV, ASŠK a ČOS (2007).
Žákyně – kategorie II.
Volná sestava se skladebními požadavky, s libovolným hudebním doprovodem na audio CD, délka sestavy 45 – 60 s;
· gymnastický pás 10 – 12 m dlouhý
· nejméně dvakrát projít délku pásu
· sestava musí obsahovat (skladební požadavky):
1. gymnastický skok s velkým rozsahem,
2. rovnovážný prvek s výdrží v postoji jednonož,
3. prvek stojem na rukou
4. dvojný obrat jednonož (360°)
5. akrobatickou řadu (spojení alespoň 3 různých rychlých akrobatických prvků bez vloženého kroku; výjimku tvoří řady obsahující 2 rychlé přemety vpřed + další prvek, nebo 2 rychlé přemety vzad + další prvek – tyto řady budou uznány jako tříprvkové, i když obsahují pouze 2 různé prvky)
Bodové srážky – hodnocení z 10 bodů:
– za každý nesplněný skladební požadavek ze skupin 1-4 (skok, rovnovážný prvek, prvek stojem na rukou, obrat) 1,5 bodu;
– za nesplněnou akrobatickou řadu 2 body;
– za neprojití stanovené délky pásu 0,5 bodu;
– za nesplnění časového limitu 0,5 bodu;
– ostatní srážky dle pravidel SG ČASPV, ASŠK a ČOS (2007).
Žáci – kategorie II.
Volná sestava se skladebními požadavky;
· gymnastický pás 10 – 12 m dlouhý
· nejméně dvakrát projít délku pásu
· sestava musí obsahovat (skladební požadavky):
1. gymnastický skok s velkým rozsahem
2. rovnovážný prvek s výdrží (např.: sed s přednožením, váha předklonmo, stoj na hlavě,…)
3. prvek stojem na rukou
4. akrobatickou řadu (spojení alespoň 3 různých rychlých akrobatických prvků bez vloženého kroku; výjimku tvoří řady obsahující 2 rychlé přemety vpřed + další prvek, nebo 2 rychlé přemety vzad + další prvek – tyto řady budou uznány jako tříprvkové, i když obsahují pouze 2 různé prvky)
Bodové srážky – hodnocení z 10 bodů:
– za každý nesplněný skladební požadavek ze skupin 1-3 (skok, rovnovážný prvek, prvek stojem na rukou) 1,5 bodu;
– za nesplněnou akrobatickou řadu 2 body;
– za neprojití stanovené délky pásu 0,5 bodu;
– ostatní srážky dle pravidel SG ČASPV, ASŠK a ČOS (2007).
Ženy – kategorie III.
Volná sestava se skladebními požadavky, s libovolným hudebním doprovodem na audio CD, délka sestavy 60 – 80 s;
· gymnastický pás 10 – 12 m dlouhý
· nejméně dvakrát projít délku pásu
· sestava musí obsahovat (skladební požadavky):
1. gymnastický skok s velkým rozsahem,
2. rovnovážný prvek s výdrží v postoji jednonož,
3. akrobatický prvek
4. dvojný obrat jednonož (360°)
5. akrobatickou řadu (spojení alespoň 3 různých rychlých akrobatických prvků bez vloženého kroku; výjimku tvoří řady obsahující 2 rychlé přemety vpřed + další prvek, nebo 2 rychlé přemety vzad + další prvek – tyto řady budou uznány jako tříprvkové, i když obsahují pouze 2 různé prvky)
Bodové srážky – hodnocení z 10 bodů:
– za každý nesplněný skladební požadavek ze skupin 1-4 (skok, rovnovážný prvek, akrobatický prvek, obrat)
1,5 bodu;
– za nesplněnou akrobatickou řadu 2 body;
– za neprojití stanovené délky pásu 0,5 bodu;
– za nesplnění časového limitu 0,5 bodu;
– ostatní srážky dle pravidel SG ČASPV, ASŠK a ČOS (2007).
Muži – kategorie III.
Volná sestava se skladebními požadavky;
· gymnastický pás 10 – 12 m dlouhý
· nejméně dvakrát projít délku pásu
· sestava musí obsahovat (skladební požadavky):
1. gymnastický skok s velkým rozsahem
2. rovnovážný prvek s výdrží (např.: sed s přednožením, váha předklonmo, stoj na hlavě,…)
3. prvek stojem na rukou
4. akrobatickou řadu (spojení alespoň 3 různých rychlých akrobatických prvků bez vloženého kroku; výjimku tvoří řady obsahující 2 rychlé přemety vpřed + další prvek, nebo 2 rychlé přemety vzad + další prvek – tyto řady budou uznány jako tříprvkové, i když obsahují pouze 2 různé prvky)
Bodové srážky – hodnocení z 10 bodů:
– za každý nesplněný skladební požadavek ze skupin 1-3 (skok, rovnovážný prvek, prvek stojem na rukou) 1,5 bodu;
– za nesplněnou akrobatickou řadu 2 body;
– za neprojití stanovené délky pásu 0,5 bodu;
– ostatní srážky dle pravidel SG ČASPV, ASŠK a ČOS (2007).
Případné nejasnosti budou konzultovány na poradě rozhodčích před závodem.
V Praze dne 1.10.2018
Zpracoval: Bohuslav Povondra


  • 0

POZOR-PLATBY NA ÚČET, nové číslo účtu, pokyny

Nově je možné platit členské a oddílové příspěvky také na účet – číslo účtu 1211003767/5500, VS datum narození (ddmmrrrr), do zprávy pro příjemce celé jméno a oddíl. Matrika pro hotovostní platby bude otevřena středa a čtvrtek 16.45-19.30 hod. Bližší informace marcela.bendova@sokolprazsky.cz , tel.: 727 800 339.

Podrobný pokyn k platbám najdete zde:Bezhotovostní platby


  • 0

Placení příspěvků na účet

Nově je možné platit členské a oddílové příspěvky také na účet – číslo účtu 1211003097/5500, VS datum narození (ddmmrrrr), do zprávy pro příjemce celé jméno a oddíl. Matrika pro hotovostní platby bude otevřena středa a čtvrtek 16.45-19.30 hod. Bližší informace marcela.bendova@sokolprazsky.cz , tel.: 727 800 339.

 


  • 0

  • 0

Matrika

Kategorie : Akce , Změny , Zprávy z oddílů

Dne 4. a 11.4. 2019 bude zavřená matrika.


  • 0

Termínová listina 2019

Kategorie : Akce , Zprávy z oddílů

O konkrétním závodě a účasti na něm se informuj u svého trenéra.

Datum Jméno závodu
6.4.2019 O štít města Plzně
6.4.2019 Memoriál Dr. Karla Popela, 1. závod ČP veteránů
6.4.2019 XLII.Novoveský přespolák
13.4.2019 Dlouhé tratě na Moravě
13.4.2019 Písecká desítka
20.4.2019 83. Orlický maraton
20.4.2019 Brněnská pětka
27.4. – 28.4.2019 MČR 5 km mládeže + veteránů
11.5. – 13.5.2019 Nominační závod RDS
15.5.2019 Vlajka Prahy I.
18.5.2019 SEDLEC – Běh přes tři vsi
18.5.2019 Ústecký kilometr
18.5.2019 Nymburská 500
19.5.2019 Sprint a Dlouhé tratě na Pastvinské přehradě
25.5. – 26.5.2019 ČP benjamínků – VC Chomutova
29.5. – 28.5.2019 Vlajka Prahy II.
1.6. – 2.6.2019 Havel6cup
1.6.2019 83. Hradecký Vodácký kilometr
2.6.2019 Krajem Pernštýnů
7.6. – 9.6.2019 Nominační závod RDJ
12.6.2019 Vlajka Prahy III.
15.6.2019 Přerovská 200 37. ročník
15.6.2019 Nominační závod pro ME v maratónu
15.6.2019 Kadaňský kilometr
16.6.2019 Memoriál Karla Leštiny
16.6.2019 HRANICKÁ 200
22.6. – 23.6.2019 Sedlecká 500
22.6. – 23.6.2019 Moravský pohár
22.6.2019 ME a MČR ve středním kvadriatlonu
26.6.2019 Vlajka Prahy IV.
18.7. – 21.7.2019 MČR krátké tratě
2.8. – 4.8.2019 Budějovice – Praha
4.8.2019 Slapy – Praha
10.8.2019 Nominační závod pro MS v maratonu MČR v maratonu
31.8.2019 Vltavotýnský LAKER maraton – ČP v maratonu
31.8.2019 Vltavotýnské vodácké slavnosti
31.8. – 1.9.2019 ČP benjamínků – MM Moravy
7.9.2019 Černožický km
8.9.2019 Pohár Sezemic
11.9.2019 Praha 4 Open
14.9. – 15.9.2019 Putovní pohár Frýdku-Místku
14.9.2019 Memorial Bóži Karlíka+Bacunda cup
15.9.2019 JABLONECKÝ TROJÚHELNÍK
18.9.2019 Vlajka Prahy V.
21.9. – 22.9.2019 ČP mládeže ve vytrvalosti
28.9.2019 Kojetínský Maraton
28.9.2019 Běžecký Kanoistický půlmaraton
28.9.2019 Zvíkovský maraton
28.9. – 29.9.2019 Velká cena Sparty
29.9.2019 Cayak Cross
12.10.2019 Vodácký běh AC SPARTY PRAHA
9.11.2019 Král Točné – Žaludská 8
21.12.2019 Vánoční běh USK – Radův syndrom

  • 0

  • 0

Rok se s rokem sešel, Bedřichov zase za námi

Kategorie : Akce , Zprávy z oddílů

Od 26. ledna do 1. února se mladí rychlostní kanoisté prali se sněhem v Jizerských horách na běžkách. Týden sice neproběhl zcela bez problémů, ale nebylo to nic vážného. Takže hurá do další přípravy. (foto)


  • 0

Fotky ze Šibřinek 2018

Foto ze Šibřinek 2018 najdete zde: Šibřinky 2018


  • 0

Běžkování v Bedřichově proběhlo zdárně

Kategorie : Akce , Zprávy z oddílů

Během týdne od 3. do 9. února jsme se snažili některé mladé sokolíky naučit trochu techniky běžkování a ty, kteří to z části umí, přinutit k všeobecnému nabírání kondice prostřednictvím lyžoběhu. Výsledkem jest, že někteří se něco o běhu na lyžích naučili, jiní i tu kondici posílili, ale hlavně všichni byli na čerstvém vzduchu a pospolu. Kromě drobných puchýřů a jen jednoho podvrtnutého kotníku se nic jiného nestalo, chalupa vydržela přebytek energie mladé generace, takže vše je v pořádku. Pár fotografií z akce lze nalézt na odkazu.