Vzdělavatelé

PhDr.Křepelková Jitka – vzdělavatelka, archivářka

Evaldová Dagmar – zástupce vzdělavatele

Kavalírová Artemis

Barešová Eva

Sodomková Marcela

Ing.Kroupa Pavel

Říhová Pavla

e-mail: vzdelavatele@sokolprazsky.cz

vzdělavatelky

vzdělavatelky