Vzdělavatelé

PhDr.Křepelková Jitka – vzdělavatelka, archivářka

Kavalírová Artemis

Barešová Eva

Sodomková Marcela

Říhová Pavla

e-mail: vzdelavatele@sokolprazsky.cz

vzdělavatelky

vzdělavatelky