Vzdělavatelé

PhDr.Křepelková Jitka – vzdělavatelka

Kavalírová Artemis

Barešová Eva

Sodomková Marcela

Říhová Pavla

Libuše Kašparová – principálka

e-mail: vzdelavatele@sokolprazsky.cz

vzdělavatelky

vzdělavatelky