Všestrannost

Všestrannost / Versatility – activities

Rodiče a děti

Předškolní děti

Žákyně – děvčata

Žáci – chlapci

Dorostenci

Ženy

Muži

Senioři

 

Věkové kategorie:

od 2 do 99 let

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Spolkové příspěvky ČOS

Děti (1 – 17 let) 200,- Kč / rok
Dospělí (18 – 64) 500,- Kč / rok
Senioři (65 – 99) 200,- Kč / rok

 

Oddílové příspěvky

Děti (1 – 17 let) 1000,- Kč / rok
Studující 26 let 1000,- Kč / rok
Matky na MD, nebo RD 1000,- Kč / rok
R+D dopolední platí dítě při zaplaceném spolkovém příspěvku 30,- Kč/h, jinak ….
R + D odpolední platí rodič 800,- / rok
Dospělí (18 – 99 let), kteří nejsou uvedeni výše 1 500,- / rok

Platba probíhá 2 x ročně, zpravidla v září. Při prvním přihlášení do spolku se platí celoroční příspěvek spolkový celý a u oddílového pouze poměrná část. Pokyny k bezhotovostní platbě najdete zde:Bezhotovostní platby
nebo bližší informace  podá matrikářka p. Bendová, marcela.bendova@sokolprazsky.cz

Sportovní činnost mládeže v roce 2020-2021 je realizována za finanční podpory hlavního města Prahy.