Všestrannost

Všestrannost / Versatility – activities

Rodiče a děti

Předškolní děti

Žákyně – děvčata

Žáci – chlapci

Ženy

Muži

Senioři

 

Věkové kategorie:

od 2 do 99 let

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Spolkové příspěvky ČOS

Děti (1 – 17 let) 200,- Kč / rok
Dospělí (18 – 64) 500,- Kč / rok
Senioři (65 – 99) 200,- Kč / rok

 

Oddílové příspěvky

Děti (1-17let) – 1 750 Kč / rokStudující 26 let – 1 750 Kč / rokMatky na RD / MD – 1 750 Kč / rok

Senioři od 65 let – 1 750 Kč /rok

RD odpolední platí rodič 1 000 Kč / rok

Sourozenec u dětí – 1 000 / rok

Dospělí (18-64 let), kteří nejsou uvedení výše – 2 500 Kč / rok

Platba probíhá 2 x ročně, zpravidla v září. Při prvním přihlášení do spolku se platí celoroční příspěvek spolkový celý a u oddílového pouze poměrná část. Pokyny k bezhotovostní platbě najdete zde:Bezhotovostní platby
nebo bližší informace  podá matrikářka p. Bendová, marcela.bendova@sokolprazsky.cz

Sportovní činnost mládeže v roce 2020-2021 je realizována za finanční podpory hlavního města Prahy.