Všestrannost

Všestrannost / Versatility – activities

Rodiče a děti

Předškolní děti

Žákyně – děvčata

Žáci – chlapci

Ženy

Muži

Senioři

 

Věkové kategorie:

od 2 do 99 let

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Bezhotovostní platby příspěvků :

č.ú. 1211003767/5500

VS: datum narození ve formátu DDMMRRRR

Do poznámky uvádějte jméno + oddíl

V případě dotazů nás kontaktujte na

tel. 727800339

nebo na email: marcela.bendova@sokolprazsky.cz

Spolkové příspěvky ČOS

Děti (1 – 18 let) 300,- Kč / rok
Dospělí (18 – 65) 600,- Kč / rok
Senioři (65 – 99) 300,- Kč / rok

 

Oddílové příspěvky

Oddílové příspěvky rok 2023 všestrannost včetně oddílu aerobiku
měsíc 1.pol. 2.pol rok
leden-červen září- prosinec
Děti 1-17 let 175 Kč 1 050 Kč 700 Kč 1 750 Kč
Druhé a další dítě v oddílu všestrannosti 100 Kč 600 Kč 400 Kč 1 000 Kč
Studující 18-26 let 175 Kč 1 050 Kč 700 Kč 1 750 Kč
Rodič na MD a ID 175 Kč 1 050 Kč 700 Kč 1 750 Kč
Invalidní důchodci 175 Kč 1 050 Kč 700 Kč 1 750 Kč
Senioři od 65 let od 65 let 175 Kč 1 050 Kč 700 Kč 1 750 Kč
Dospělí kteří nejsou uvedeni výše 19-64 let 250 Kč 1 500 Kč 1 000 Kč 2 500 Kč
 Děti  R+D dopl.  175 Kč  1050 Kč  700 Kč  1 750 Kč
leden-květen říjen- prosinec
Děti  R+D odpl. 175 Kč 875 Kč 525 Kč 1 400 Kč
Děti  R+D odpl. druhé dítě 100 Kč 500 Kč 300 Kč 800 Kč
Dospělí v oddílu R+D odpolední 100 Kč 500 Kč 300 Kč 800 Kč
Cvičitelé 500 Kč

Platba probíhá 2 x ročně, zpravidla v září. Při prvním přihlášení do spolku se platí celoroční příspěvek spolkový celý a u oddílového pouze poměrná část.
nebo bližší informace  podá matrikářka p. Bendová, marcela.bendova@sokolprazsky.cz

Sportovní činnost mládeže je realizována za finanční podpory hlavního města Prahy, Národní sportovní agentury, MČ Praha 2, ČOS.