Všestrannost

Všestrannost / Versatility – activities

Rodiče a děti

Předškolní děti

Žákyně – děvčata

Žáci – chlapci

Dorostenky a ženy

Muži

Senioři

 

Věkové kategorie:

od 2 do 99 let

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Spolkové příspěvky ČOS

Děti (1 – 17 let) 200,- Kč / rok
Dospělí (18 – 64) 500,- Kč / rok
Senioři (65 – 99) 200,- Kč / rok

V roce 2017 a 2018 se platí také 50,- Kč/rok jako příspěvek na XVI.Všesokolský slet, který se bude konat v roce 2018.

Oddílové příspěvky

Děti (1 – 17 let) 1000,- Kč / rok
Studující 26 let 1000,- Kč / rok
Matky na MD, nebo RD 1000,- Kč / rok
R+D dopolední platí dítě při zaplaceném spolkovém příspěvku 30,- Kč/h, jinak ….
R + D odpolední platí rodič 800,- / rok
Dospělí (18 – 99 let), kteří nejsou uvedeni výše 1 500,- / rok

Platba probíhá 2 x ročně, zpravidla v září (400,-, resp. 600,-Kč)a v lednu (600,-, resp. 800,- Kč). Při prvním přihlášení do spolku se platí celoroční příspěvek spolkový celý a u oddílového pouze poměrná část.
Bližší informace vám podá matrikářka p. Jakubičková na e-mailu: dagmar.jakubickova@sokolprazsky.cz