Turistická kanoistika

Turistická kanoistika / Recreational canoeing

Sokol Pražský, to dnes už není jen tělocvična, ale i voda. Voda klidná, na které působí možná sportovně úspěšnější oddíl rychlostní kanoistiky se svým mistrem světa a i dalšími dobrými výsledky v domácích soutěžích, ale i voda divoká, na které předvádí své umění oddíl turistické kanoistiky. Program na celý rok najdete v sekci-zprávy z oddílů,

Turistická kanoistika v tomto případě může být pojem matoucí – většinou se nejedná o letní dovolenou v plavkách na Lužnici nebo Berounce, ale celoroční boj s balvany, vodními válci a třeba i s padlými stromy na horních tocích řek na vodě z tajícího sněhu nebo třeba na potocích a malých říčkách, do kterých se pro stovky vodáků pustí z přehrad nebo rybníků velká voda.
A i vybavení je zcela jiné – záchranná vesta, neoprenový oblek, na hlavě přílba, v ruce pádlo z duralu a plastu, jako plavidlo raft (buď velký nebo dvoumístná nafukovací kanoe), kajak či kanoe.

Nejaktivnější část turistického oddílu, již mnoho let vystupujícího pod hlavičkou Raftový spolek Tyrš, má činnost podstatně bohatší – od slavnostního zahajování vodácké sezóny v Praze na Vltavě v okolí Císařské louky na začátku ledna, přes splouvání různých úseků českých i zahraničních řek, turistické pochody, túry na běžkách, různé společenské akce či brigády v loděnici.
Veškerá budoucí činnost se připravuje a proběhlé akce hodnotí na každotýdenních klubových setkáních, které jsou zpestřovány v létě vyjížďkami na kánoích či závodních lodích po Vltavě a v zimě saunou.

Těžiště činnosti Raftového spolku samozřejmě spočívá ve vodáckých akcích, kterých se obvykle zúčastňuje kolem 10 členů a na které se dopravujeme vlastními auty nebo vlakem.

Kromě sjíždění naši nejbližší mírně divoké vody – Sázavy z Týnce do Pikovic – můžeme uvést akci Stvořidla, tedy splutí tohoto divokého úseku Sázavy v době jarního tání sněhu na Vysočině.

Velmi oblíbená je tradiční velikonoční plavba po potoce Mastníku v okolí Sedlčan anebo květnový Víkend Šumavských řek, při kterém splouváme Teplou Vltavu z Borové Lady do Horní Vltavice a Otavu od místa jejího zrodu na Čeňkově pile.

A zcela jiný zážitek a nevšední pohledy nabízí splouvání Vltavy na raftu z Císařské louky kolem Vyšehradu, Národního divadla, pod Karlovým mostem a dále kolem ostrova Štvanice do Holešovic.

A samozřejmě všemi akcemi se prolíná hlavní smysl činnosti Raftového spolku Tyršučinit naši současnost trochu veselejší.