Posilovna

Posilovna je určena  členům SP, rozvrh  na recepci.

Kdo může do posilovny

  • Sám a zdarma v posilovně může cvičit pouze držitel platného cvičitelského průkazu, aktivní cvičitel, nebo trenér (zaplacené příspěvky).
  • Do posilovny má vstup  člen SP,

se zaplacenými členskými příspěvky-známka v legitimaci pro daný rok + má zaplaceno toto:

  1. Stačí oddílové příspěvky, pokud je to

v hodinách určených pro tento oddíl

  1. Oddílové příspěvky+permanentka

za 300,-Kč, týká se  jiných, než určených hodin pro oddíl

  1. Permanentka za 700,-Kč a nemusí mít zaplacené oddílové příspěvky
  2. Jednorázový vstup za 100,-Kč, jednalo by se o „zkušební vstup“ pro člena SP či nečlena, v doprovodu člena SP.
posilovna

posilovna