Jóga

Jóga / YOGA

Oddíl jógy oznamuje cvičencům:

 

počínaje týdnem od 24. 5. máme povoleno cvičit jógu v Scheinerově sále do 12 osob, což snadno splníme při našem malém počtu účastníků. Můžete si na místě půjčit oddílovou cvičební podložku, ale z hlediska předběžné opatrnosti nadále doporučuji přinést si svoji vlastní. Každý musí být schopen prokázat bezinfekčnost. Cvičíme v obvyklých dnech a hodinách, tj. máte na výběr úterý, středu nebo čtvrtek od 19:00. Těšíme se na vás a doufejme, že cvičení bude možné až do konce června. Jak víte, v letních měsících červenci a srpnu se necvičí.

 

Nesoutěžní cvičení pro udržení kondice a posílení životní energie. Důraz na procvičení páteře a protažení svalů v průpravných cvicích, klasických ásanách a sestavách (pozdrav slunci, měsíci, 5 tibeťanů).
Práce s dechem a energetickými centry, oční cviky. Bandhy, mudry, soustředění na energetická centra, mantry.
Ze spřízněných oborů: prvky akupresury, protažení s dopomocí inspirované thajskou masáží, práce s pomůckami (bloky, pásky, žebřiny, tyče, malé činky).

Členům oddílu doporučujeme vybrané semináře a školení jógy, víkendové pobyty a dovolené s cvičením.

Zkušební hodina a jednotlivě placená hodina pro nečlena: 90,- Kč. Informace o příspěvcích pro členy v matrice.

Věkové kategorie v józe neoddělujeme, všechna naše cvičení jsou smíšená pro muže i ženy každého věku.
Většina cvičenců je nad 18 let, převládá střední a vyšší střední věk, naše cvičení navštěvují vysokoškoláci i důchodci.

 

Cvičí se úterý, středa, čtvrtek od 19,00 hodin.

Cvičitelé:

Mgr. Libuše SimandlováIMG_6268

Ludmila Nováčková

Jakub Brunner

 

cvičení P1000531

a pak relax P1000546