Basketbal

Basketball

Jsme sportovní základna vedená pod Českou obcí sokolskou.

Roku 1995 vytvořila Mgr. Milena Jindrová basketbalový kroužek, kde působil její syn.
Od této doby se v Sokole podařilo vytvořit silnou členskou základnu se všemi mini, žákovskými a dorosteneckými kategoriemi, které hrají nejvyšší mistrovské soutěže v České republice, dospělí muži hrají 1. ligu.

Za dobu činnosti oddíl basketbalu vychoval řadu reprezentantů a hráčů, kteří působí jak v zahraničních klubech, tak v české nejvyšší soutěži mužů.
Na tom má obrovský podíl tým kvalifikovaných trenérů s licencí A a B.

Věnujeme se kvalitní základně malých dětí, máme dvě přípravky .
V těchto přípravkách se zaměřujeme na pohybové aktivity a hry zaměřené na zdravý vývoj dítěte s pomalým seznamováním se základními basketbalovými dovednostmi.

Pravidelně pořádáme letní přípravu na soustředěních v srpnu a účastníme se mezinárodních turnajů.

Cena:
výši  sdělí trenéři jednotlivých oddílu

Bezhotovostní platby příspěvků :

č.ú. 1211003767/5500

VS: datum narození ve formátu DDMMRRRR

Do poznámky uvádějte jméno + oddíl

V případě dotazů nás kontaktujte na

tel. 727800339

nebo na email: marcela.bendova@sokolprazsky.cz

Spolkové příspěvky ČOS

Děti (1 – 17 let) 300,- Kč / rok
Dospělí (18 – 64) 600,- Kč / rok
Senioři (65 – 99) 300,- Kč / rok

 

Kontakty:
Vedoucí oddílu: Mgr. Martin Jindra +420 777 944 706      jindramartin@volny.cz
Organizační pracovnice: Renata Severová +420 731 117 084    renata.severova@seznam.cz
Hlavní trenér SCM: Tomáš Reimer  +420 723 021 455      tomasre@seznam.cz

Sportovní činnost mládeže v roce 2020-2021 je realizována za finanční podpory hlavního města Prahy.

Veškeré další informace najdete na oddílových stránkách zde.

 

Trenéři basketbal

Trenéři basketbal