Author Archives: Jana Kepková

  • 0

Prázdniny na vlastní pohon-Soutěž 2023

Kategorie : Akce , Aktuality

Milí sokolíci,

další rok je za námi a tak jsem tu, s novou výzvou. PRÁZDNINY NA VLASTNÍ POHON

PRAVIDLA:
– trasa delší, než 1 km, kdy místo hromadných prostředků, či aut používáme vlastní pohon. Tedy jdeme pěšky, jedeme na koloběžce, na kole, nebo in-line bruslích, či na řekách
– mít na sobě cokoli s viditelně umístěným a čitelným logem Sokola Pražského.
– tříčlenný tým sestavený z členů Sokola Pražského, případně jiné spřátelené sokolské jednoty. Není podmínkou, aby tým plnil kilometry společně. Každý se pohybuje sám za sebe a svůj výkon s viditelným logem Sokola Pražského na celé své trase zapisuje do tabulky, kde se následně sčítá výkon celého družstva. Pokud někdo nemá možnost do tabulky průběžně zapisovat, pošle 1x týdně sms zprávu ve tvaru jméno a příjmení – název družstva – počet zdolaných kilometrů a prostředek, kterým kilometry urazil na určené telefonní číslo. Číslo telefonu, kam své výkony zasílat v případě, že nemáte PC, Ti bude sděleno po přihlášení.

V případě zájmu o účast v této soutěži se prosím přihlaste do 10. 6.2023 prostřednictvím zaslaných přihlášek na: jana.kepkova@sokolprazsky.cz.

Do e-mailu prosím uveďte:

Jméno a příjmení………………………………………………….……………………………………………………………………….

Oddíl Sokola Pražského………………………………………………………………………………………..……………………………….

Název soutěžního družstva………………………………………………………………………………….…………………………..……………..

Rok narození……………………… kontakt pro případ potřeby…………….………….…………………………
Zdolaným kilometrům ZDAR!!! 😊

 

SHRNUTÍ PODMÍNEK ÚČASTI: 3 členná družstva členů SP / družstvo nemusí plnit kilometry společně / Trasa delší, než 1 km zdolaná výhradně vlastními silami s viditelně umístěným logem SP/ Přihlásit se do 10.6.2023


  • 0

Matrika v dubnu

Kategorie : Aktuality

Provozní doba MATRIKY duben 2023

17.4.2023; 18.4.2023; 26.4.2023 a 27.4.2023

od 16:45 do 19:30


  • 0

Program turistické kanoistiky na rok 2023

Kategorie : Zprávy z oddílů

Program činnosti
oddílu turistické kanoistiky Sokola Pražského na rok 2023
(vodácká a turistická část)
Termín Název akce Poznámka
7. 1. Dobřichovice – Skalka – Mníšek p.B. Vycházka
21. 1. Loděnice 1 První vycházka z nového cyklu Od pramenů Loděnice
23.- 27. 1. Jizerské hory Turistika na běžkách
únor, březen Stvořidla Termín bude určen dle vodního stavu
18.-19.3. Orlická přehrada Plavba po Vltavě a Otavě při snížené hladině přehrady
duben Sázavský Sambamaraton Závodní vodácká akce pro rodiče a děti
22. 4. Babský tlach Turistická akce ženské části oddílu
14. 5. Výroční plavba Plavba na oslavu 30. výročí trvání RST (Vltava/Sázava/Berounka?)
26.- 29.5. Třeboňsko Cykloturistika
16.-18.6. Dětská plavba Vodácká akce pro členy oddílu s dětmi nebo vnoučaty
23.- 26.6.  LRP Letní relaxační plavba mužské části oddílu
18.- 21.8. Třeboňsko 2 Cyklistika
12.-19. 9. Kalábrie Turistická akce na jihu Itálie s CK
28. 9. Přes 3 jezy Plavba přes Prahu od loděnice – akce skautů
17.11. Milešovka Turistická akce z cyklu Když je sedmnáctý listopad, musíme být na významné české hoře
25. 11. Listopadová vycházka Vycházka po Praze s cílem v Košířích
2. 12. Mikuláš / Mikulíšek Mikulášská vycházka s besídkou v loděnici pro zdětinštělé členy
22. 12. Ozvučení Čárlsbriku Předvánoční vycházka Prahou se zpěvy, odchod v 17:00 hod. od restaurace U vola na Hradčanech
31.12.-1.1. Silvestr RST Místo bude určeno dodatečně
Jednodenní turistické vycházky budou organizovány zpravidla ve čtrnáctidenním intervalu, termíny budou
určovány dodatečně, cca 14 dní předem tak, aby nekolidovaly s hlavními akcemi.
Termíny i místa akcí mohou být upřesněny s přihlédnutím k okolnostem, např.vodním stavům.
Operativně budou organizovány jednodenní vodácké akce i s užitím lodí z půjčovny.
Na vícedenní akce s ubytováním je třeba se hlásit (i nezávazně) cca 1 měsíc před akcí.
Účast na akcích je na vlastní riziko účastníků.
V Praze dne 12. 1. 2023                         Vedoucí oddílu turistické kanoistiky
                    Jiří Kolář
                       Tel. 602 455 686, e-mail: vodrnikovo@atlas.cz

  • 0

Valná hromada 30.3.2023

Kategorie : Aktuality

VÝBOR TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY SOKOL PRAŽSKÝ

svolává dle bodu 7.7.3.7 a odst. 7.6 stanov ČOS

VALNOU HROMADU DELEGÁTŮ JEDNOTY

dle klíče v OŘ příloha č.2, bod 13

na den 30.března 2023 od 17.30 hodin

do Fügnerova sálu sokolovny, vchod z ul. Žitné č. 42

Prezence delegátů, kteří se prokážou delegačenkami a platnými průkazy ČOS

na rok 2023, začíná v 17.00 hodin.

Vzhledem k tomu, že se valná hromada koná v tělocvičně, výbor jednoty žádá delegáty i hosty, aby se před vstupem do sálu přezuli do cvičební či domácí obuvi, nebo boty opatřili převleky.

V době konání Valné hromady se necvičí.

 


  • 0

Provozní doba matriky

Od 1.3.2023 bude matrika otevřena jen v těchto dnech:

20.3.2023; 21.3.2023; 29.3.2023 a 30.3.2023

od 16:45 do 19:30

K placení příspěvků prosím přednostně

i nadále využívejte

č.ú. 1211003767/5500

VS: datum narození ve formátu DDMMRRRR

Do poznámky: jméno plátce a oddíl

V případě dotazů nás kontaktujte na

tel. 727800339

nebo na email: marcela.bendova@sokolprazsky.cz


  • 0

ŠPLH SCHODIŠTĚM 2023

Kategorie : Akce , Aktuality , Soutěže/závody

Tělocvičná jednota SOKOL PRAŽSKÝ 

odbor všestrannosti

Vás zve k účasti v otevřeném závodězúčastnit se mohou i nečlenové Sokola

1 Propozice 2023

ŠPLH SCHODIŠTĚM XXV. ročník

Memoriál Bedřicha Lováka

Závod je zařazen do série Velkých cen ve šplhu na 8 m laně a je zařazen do seznamu kvalifikačních závodů pro mistrovství republiky ve šplhu na 8 m laně

.

Pořadatel: SOKOL PRAŽSKÝ

Místo:       sokolovna Sokola Pražského, Praha 2, Žitná 42

Datum:     sobota 4. 3. 2023

 

PROPOZICE

Organizační výbor:       Ředitel závodu    –   Jiří Poes

Rozhodčí u lana  –   Pavel Niezgodský

Startér                 –   Miroslav Vrána

Technický úsek   –   Jan Štěpánek

 

Systém soutěže:  Závod probíhá na jednom laně čtyřkolově, v každém kole má závodník jeden pokus. Pořadí startujících v 1. kole bude sestaveno podle časů uvedených v přihlášce. Startovní pořadí v 2. 3. a 4. kole bude sestaveno podle času dosaženého v 1. kole.

Výsledný čas a umístění je dáno nejlepším výkonem ze všech kol. Závodník je klasifikován, pokud má alespoň jeden platný pokus. V případě shodnosti nejlepšího času u dvou a více závodníků rozhoduje druhý nejlepší čas.

Soutěží se podle pravidel schválených výkonným výborem šplhu na 8 m laně.

 

 

Kategorie   Délka lana [m]
III. + IV.kat. – muži a masters

 

muži rok narození 1973 až 2004

masters rok narození 1972 a starší

8,0
II. kat. – dorostenci a žáci rok narození 2005 a mladší 4,5
V. kat. – ženy, dorostenky, žákyně ženy rok narození 2004 a starší 4,5

 

Zdravotní podmínky: Každý závodník startuje na vlastní odpovědnost, nezletilí se souhlasem rodičů.

Startovné: u prezence ve vestibulu sokolovny

50 Kč kategorie II., dorostenky a žákyně

75 Kč kategorie III.,  IV. a ženy

Materiální zabezpečení: Náklady na cestovné a stravu si hradí každý sám (případně přispěje vysílající složka). Možnost občerstvení v tradiční Šplhhospůdce přímo v areálu sokolovny je nejistá.

Pojištění: Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí, není pojištěn proti úrazům nebo ztrátám. Závodníci startují na vlastní náklady.

Časový plán závodu:

 

Prezence 9.00 – 9.45 hod.
Nástup závodníků, slavnostní zahájení 10.00 – 10.15 hod.
Začátek závodu 10.15 hod.
Předpokládané ukončení závodu 13.00 – 14.00 hod.
Nástup závodníků, vyhlášení výsledků a zakončení 20 – 30 min. po ukončení závodu

 

Odměny: První tři závodníci v každé kategorii obdrží diplom, každý závodník obdrží výsledkovou listinu a pamětní list.

Doprava: K tělocvičně SOKOLA PRAŽSKÉHO se dostanete metrem trasy A a C ze stanice „Muzeum“ nebo metrem trasy C a tramvají č. 4, 6, 10, 16 a 22 ze stanice „I.P.Pavlova“. Vzhledem k vyhlášenému placenému parkování na Praze 2, upozorňujeme na zhoršené možnosti parkovaní v okolí sokolovny.

Přihlášky: Závodníky prosíme o předběžné elektronické nahlášení své účasti do středy 1. března (jiri.poes@gmail.com nebo honza.stepanek@centrum.cz). Závodník uvede v emailu jméno, příjmení, oddíl za který závodí, kategorii, rok narození a předpokládaný čas. Závodník, který startuje poprvé na VC Šplh schodištěm, vyplní a odevzdá písemné přihlášky u prezence v den závodu.

 

Informace a aktuality ze světa šplhu: www.svetsplhu.cz

 

 

Na Vaši účast se těší SOKOL PRAŽSKÝ !

Za organizační výbor:   Mirek Vrána

Jan Štěpánek   604 370 914

Jirka Poes       724 475 798

 


  • 0

Příspěvek na slet

Kategorie : Aktuality

odkaz na aktuality ze sokolského dění https://www.sokol.eu/aktualita/sokolove-venovali-na-xvii-slet-jiz-skoro-pul-milionu


  • 0

Poděkování magistrátu hl.m.Prahy

Kategorie : Zprávy z oddílů

Konec roku znamená Vánoce, oslavy Nového roku a vstup do nového roku 2023.Pro sportovní oddíly naší jednoty to je  i období vyúčtování grantů poskytnutých magistrátem hlavního města Prahy. To nám připomnělo, že bychom chtěli jménem naší jednoty  touto cestou poděkovat za poskytnutí významné finanční podpory v letech minulých i budoucích.

Úspěšný rok 2023!


  • 0

Výstava 160 let naší jednoty na náměstí Míru

Kategorie : Akce , Aktuality

1665480346160

1665480346149Pojďte se podívat na venkovní výstavu naší jednoty na náměstí Míru. Jedná se o 11 velkoplošných panelů, na kterých si můžete přečíst o minulosti a současnosti naší jednoty. Výstava je ke zhlédnutí do 13.11.2022.

Výstava se koná pod záštitou starostky Městské části Prahy 2                     

Ing. Alexandry Udženije a místostarosty městské části prahy 2 Ing. Jiřího Šolce.

 

logo bar


  • 0

Prázdniny na vlastní pohon

Kategorie : Akce , Aktuality

Pešky, kolmo, in line, na lodi.  Od 1.7.2022 začala opět soutěž v načítání kilometrů nazvaná Prázdniny na vlastní pohon.

A jak to nakonec všechno dopadlo?

pořadí název družstva chůze/běh (km) in-line (km) koloběžka (km) kolo (km) splavení řeky jednotky
1 Vodrník 1 1475 712 1653
2 Krásnonožky 1281,2 28 303 1370,95
3 Rychlonožky 1101,42 54,4 7,02 580,02 89,4 1365,365
4 Vodrník 2 735 368 225 1052
5 Vodrník 3 743,7 228 34 834,7
6 Rychlíci 763 46 48 822,5
7 MonMartr 745,86 765,36
8 Medvědi 474,7 735 48 706,45

 

 

SAVE_20220711_092952 SAVE_20220711_093000